Soalan Lazim

 • Bermula 1 Januari 2021, ke semua pengguna di Kementerian/Agensi yang sebelum ini menggunakan MyGovUC akan beralih ke MyGovUC 2.0.


 • Berdasarkan situasi semasa, tiada perjumpaan secara fizikal dirancang. Adalah dicadangkan Change Ambassador untuk memberikan penerangan kepada pengguna berkenaan MyGovUC 2.0 di agensi masing-masing. Pasukan MyGovUC akan membantu dalam memberikan maklumat yang diperlukan.


 • Portal MyGovUC 2.0 adalah merupakan laman sesawang yang menyediakan maklumat dan bahan rujukan berkenaan MyGovUC 2.0. Portal ini juga merupakan landing page untuk mengakses ke Single Sign On (SSO) MyGovUC 2.0. Portal ini boleh dilayari melalui url https://www.mygovuc.gov.my


 • Change Champion adalah merupakan Pengurus ICT atau jawatan yang seumpamanya di agensi. Peranan Change Champion adalah sebagai penghubung pengurusan atasan, memimpin dan mengurus pelaksanaan MyGovUC 2.0 di agensi.


 • Change Ambassador adalah merupakan Pegawai ICT atau Pegawai yang mengurus berkaitan perkhidmatan e-mel di agensi. Peranan Change Ambassador adalah sebagai penghubung dengan agensi, menyelaras dan mengurus akaun pengguna


 • Change Manager adalah Pegawai penghubung mengikut kementerian dan agensi MyGovUC 2.0 yang akan berhubung dengan Change Champion dan Change Ambassador di agensi


 • Maklumat berkenaan MyGovUC 2.0 boleh diperolehi melalui hebahan poster, hebahan tips dan hebahan video yang dihantar oleh Pasukan Pengurusan Perubahan MyGovUC 2.0 melalui Change Ambassador agensi yang dilantik. Maklumat juga boleh diperolehi dari Portal MyGovUC2.0.


  Perkhidmatan MyGovUC 2.0 boleh dicapai melalui url https://www.mygovuc.gov.my/ . Pengguna perlu memilih menu Log Masuk MyGovUC 2.0. Seterusnya pengguna perlu memasukkan user id dan password dengan format berikut:

  User id : nama.agensi,
  Password: mengikut password yang ditetapkan (minimum 12 character, 1 huruf besar, 1 simbol (kecuali simbol &) dan 1 nombor)

  Senarai Perkhidmatan MyGovUC 2.0

  E-Mel

   E-mel dicapai melalui kemudahan desktop dan peranti mudah alih. Pengguna digalakkan mengguna kemudahan WebClient untuk mengakses MyGovUC 2.0. Bagi pemasangan e-mel pada Windows 10, sila rujuk manual pengguna di Portal MyGovUC 2.0

  Conferences

   Conferences atau Persidangan Dalam Talian disediakan kepada semua pengguna. Pengguna boleh berhubung secara one to one atau one to many mengikut keperluan. Maksimum 75 peserta dalam satu sesi untuk persidangan yang dibenarkan

  SmartAttach

   Membolehkan pengguna melampirkan dokumen yang bersaiz besar melebihi 15 MB melalui e-mel

  TeamChat

   TeamChat mempunyai fungsi kolaborasi untuk pasukan atau projek serta mempunyai fungsi lebih berbanding WebChat iaitu perkongsian fail, panggilan conference, penjadualan temujanji dan lain-lain

  WebChat

   WebChat adalah bagi aplikasi desktop manakala bagi peranti mudah alih dikenali sebagai iceChat. WebChat menyediakan pelbagai kaedah untuk berkomunikasi dengan contact yang ada seperti penghantaran mesej, panggilan audio/video, menghantar e-mel, perkongsian fail dan boleh melihat sejarah perbualan

  Mail Relay

   Permohonan penghantaran notifikasi secara pukal melalui kemudahan Mail Relay

  Online Archiving

   Online Archiving atau Pengarkiban Dalam Talian membolehkan fungsi pengarkiban e-mel pengguna dilaksana secara automatik

  Email Right Management System

   WebChat adalah bagi aplikasi desktop manakala bagi peranti mudah alih dikenali sebagai iceChat. WebChat menyediakan pelbagai kaedah untuk berkomunikasi dengan contact yang ada seperti penghantaran mesej, panggilan audio/video, menghantar e-mel, perkongsian fail dan boleh melihat sejarah perbualan

  User Profile Management System (UPMS)

   UPMS adalah Sistem Pengurusan Profil Pengguna adalah sistem untuk mengurus akaun pengguna di agensi

  Learning Management System (LMS)

   LMS adalah Sistem Pengurusan Pembelajaran yang membolehkan pengguna di agensi mempelajari perkhidmatan MyGovUC 2.0 secara dalam talian

  Meja Bantuan

   Meja Bantuan merupakan perkhidmatan yang disediakan secara 24/7. Perkhidmatan ini boleh dicapai melalui talian 03-83200660 atau secara e-mel ke sdmygovuc@mampu.gov.my • Keperluan minimum untuk menggunakan WebClient MyGovUC 2.0 adalah seperti berikut: RIE10 RIE10+, Firefox 2+. Safari 9+, Google Chrome, Edge.


 • Perkhidmatan MyGovUC 2.0 boleh dipasang di peranti mudah alih IOS dan Adroid. Manual pengguna boleh diperolehi dari portal MyGovUC 2.0