Keselamatan Maklumat

Pengurusan keselamatan maklumat yang melibatkan beberapa lapisan keselamatan supaya maklumat-maklumat yang disimpan terjamin