Keselamatan Maklumat

Pengurusan keselamatan maklumat melibatkan beberapa lapisan keselamatan supaya maklumat-maklumat yang disimpan terjamin.