TeamChat

TeamChat memudahkan perhubungan di dalam kumpulan dengan membenarkan pasukan untuk berkumpul, berbincang dan berkolaborasi dalam satu room chat yang sama. TeamChat juga membenarkan pengguna untuk mengakses kepada beberapa room chat untuk memudahkan pengguna menguruskan keperluan kerja mereka. Perkongsian fail dan dokumen di TeamChat memudahkan pengguna untuk berkolaborasi dan berinteraksi secara atas talian.